Werk naar werk 2e spoor

Langdurig ziek en dan?

re-integratie 2e spoor

Bent u onverhoopt langere tijd ziek en kunt u uw eigen werk niet hervatten dan is het noodzakelijk dat u samen met uw werkgever bekijkt wat er bij het eigen bedrijf nog mogelijk is. Welke functies komen er voor en zijn die passend of passend te maken? Kan er wellicht een functie worden gecreëerd? Passend werk bij de eigen werkgever heeft altijd voorrang. Deze fase heet spoor 1.
Mocht blijken dat terugkeer naar de eigen werkgever niet mogelijk is dan zal er extern gekeken moeten worden. Dit is spoor 2.

2e Spoortraject tijdig inzetten

Het is erg belangrijk om het traject 2e spoor tijdig in te zetten. UWV verwacht van uw werkgever dat spoor 2 uiterlijk vanaf week 52 ingezet wordt tenzij er aantoonbare redenen zijn die dit verhinderen. Daarnaast moet uw werkgever aantonen dat er adequate inspanningen zijn verricht tijdens spoor 1 en spoor 2.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ziekteverzuim-van-het-werk/inhoud/regels-en-verplichtingen-bij-ziekte

Schoonenberg en 2e spoortraject

Bij Schoonenberg Re-integratie kunt u terecht voor een traject 2e spoor. Er vinden eerst twee voorgesprekken plaats. Eén met u als werknemer en één met de werkgever. Afhankelijk van de wensen en behoeften van u en uw werkgever wordt er een traject op maat gemaakt.
Het plan van aanpak wordt opgesteld en bestaat uit verschillende onderdelen. De begeleiding bestaat uit een sterk individueel gerichte aanpak waarbij uw eigen persoonlijkheid en vaardigheden een belangrijke rol spelen. Kwaliteiten, wensen en vaardigheden worden in beeld gebracht. Bij het benaderen van de arbeidsmarkt wordt met name gelet op de cultuur van het bedrijf en de passendheid van de functie. De duurzaamheid van een mogelijke plaatsing staat altijd voorop.

 

peliculas de comedia