Wajong

Wat is Wajong?ziektewet Maria Schoonenberg

Kreeg u al op jonge leeftijd een ziekte of handicap? Dan kunt u vanaf uw 18e jaar mogelijk Wajong krijgen. Dat houdt in dat u hulp krijgt om werk te vinden en te behouden. Of ondersteuning als u een opleiding volgt. Als u niet kunt werken krijgt u een Wajong-uitkering.

Het doel van Wajong

De naam Wet Wajong staat voor Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het doel van de wet is om hulp te bieden bij het vinden en behouden van betaald werk. Zodat iedereen die kán werken, hiervoor ook de kansen krijgt.

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Wij hebben een ruime ervaring in het begeleiden van mensen met één of meerdere beperkingen.
Dat kan licht verstandelijk beperkt zijn, lichamelijk, psychisch of een combinatie hiervan. Het betreft ook jongeren die onder het autistisch spectrum vallen. Wij hebben de afgelopen jaren wel bewezen dat wij in staat zijn werkgevers te overtuigen van het belang om juist deze jongeren een kans te geven, in de vorm van een stage of een baan. Een voorwaarde is dan wel, dat het de juiste match is d.w.z. dat werknemer én werkgever zich er goed bij voelen. Wij bieden individuele begeleiding. Persoonlijke aandacht voor zowel de werkzoekende als de werkgever.

Werkplekbeoordeling

Wanneer wij voor u een werkgever hebben gevonden en u mag op gesprek komen dan is de werkgever al op de hoogte van uw beperking én mogelijkheden. Dan kan het gesprek dus juist gaan over uw kwaliteiten en vaardigheden en waarom u de geschikte persoon bent voor dat bedrijf. Wij werken samen met een arbeidsdeskundige als er een werkplekbeoordeling uitgevoerd moet worden.

Aanmelden (of informatie over) Wajongtraject: Schoonenberg@re-integratie.nu

Of bel:
06-36491059 Maria Schoonenberg

06-28959683 Ward Dekker

Bezoekadres
Oranjesingel 2A
6511 NS Nijmegen

 

peliculas de comedia